Hulladékudvarok zárva tartása

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MiReHu Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő József Attila úti, Lórántffy Zsuzsanna úti, Bogáncs úti valamint a Nyékládházi hulladékudvarjaink 2021. május 1-én szombaton ZÁRVA tartanak.

Megértésüket köszönjük.

Tisztelettel: MiReHu Nonprofit Kft.

 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtő edény csereprogram vége

Tisztelt Ügyfeleink!

A MiReHu Nonprofit Kft. ezúton hívja fel szíves figyelmüket, hogy csereprogramunk, melyben 120 literes sárga, szelektív hulladékgyűjtő edényzetüket lehetőségük volt lecserélni 240 literes sárga, szelektív hulladékgyűjtő edényzetre, 2021.05.10. napján lezárul.

Természetesen az ezen időpontig beérkező igényeket Társaságunk teljesíti.

A gördülékeny ügyintézés miatt kérjük Önöket, hogy az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen időpontot foglalni szíveskedjenek a csere lebonyolítása érdekében.

 A MiReHu Nonprofit Kft. elérhetőségei:

Telefon: 06-46-200-327

E-mail cím: info@mirehu.hu

Tisztelettel: MiReHu Nonprofit Kft.

Hulladékudvarok esetében irányadó szabályok

Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt, a MiReHu Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvarok működtetése során, az alábbi védelmi szabályok kerülnek alkalmazásra 2021.04.13. napjától:

 1. A hulladékudvarokban a szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező.
 2. A beszállított hulladék pakolásáról, és annak a hulladékudvarban történő elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának kell gondoskodnia, ehhez segítséget, határozatlan ideig nem tud biztosítani a MiReHu Nonprofit Kft.
 3. Az ingatlanhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a beszállítandó hulladék kipakolása érdekében segítő személyeket hozzanak magukkal. Az egy gépjárművel érkező személyek egy ügyfélnek minősülnek. Kérjük, hogy kizárólag a hulladék kipakolásához ténylegesen indokolt számú segítő személy jelenjen meg a hulladékudvarokban.
 4. Egyszerre több személy is tartózkodhat a hulladékudvarokban, azzal, hogy hulladékgyűjtő konténerenként kizárólag egy ügyfél (az egy gépjárművel érkező személyek egy ügyfélnek minősülnek) rakodhat hulladékot.
 5. A nem egy gépjárművel érkező személyek között a 1,5 m védőtávolság betartása minden esetben kötelező.
 6. Valamennyi szükséges adat felvételére szóban történő bediktálás útján fog sor kerülni, a személyes iratok, okmányok átadással történő bemutatásának mellőzésével.
 7. A hulladékudvarokba érkező személyek a várakozás ideje alatt kötelesek a gépjárművükben tartózkodni. Az ügyfelek a hulladékudvar területén tartózkodás időtartama alatt csak olyan távolságra és annyi időre hagyhatják el a járművüket, ami a hulladék lepakolásához szükséges.

Ezen kívül természetesen minden olyan szabály betartására kérjük az ingatlanhasználó személyeket, amelyeket a Kormány aktuális döntései vagy adott esetben az illetékes önkormányzatok által meghatározott normák előírnak a pandémiás helyzet megfékezése érdekében.

A fent rögzített előírások betartása okán a hulladékudvarokba történő belépés ideje meghosszabbodhat, ennélfogva, kérjük szíves türelmüket az ügyintézés során. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hulladékudvarok személyzete nem tud biztosítani az ügyfelek számára védőeszközt és fertőtlenítő szert, ezért ezekről saját védelmük érdekében az ingatlanhasználóknak maguknak kell gondoskodniuk.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel: MiReHu Nonprofit Kft.

Miskolci Újrahasználati Központ újranyitása

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány koronavírus világjárvány okozta pandémiás helyzetben hozott intézkedéseivel összhangban a Miskolci Újrahasználati Központ (a továbbiakban MÚK) 2021. április 09. napjától a korábban megszokott nyitvatartási rend szerint újra megnyitásra kerül, az alábbi védelmi intézkedések bevezetése mellett:

– a továbbiakban is kötelező a szájat és orrot elfedő maszk használata,

– a bejutásra várakozók és a MÚK-ban tartózkodók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot kötelesek tartani,

– lehetőség szerint egyedül érkezzenek, annak érdekében, hogy a torlódást elkerüljük,

– kérjük Önöket, hogy a MÚK helyiségeiben csak elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek el (kb. 10-15 perc),

– kérjük a kihelyezett kézfertőtlenítők fokozott használatát.

Felhívjuk szíves figyelmüket továbbá, hogy a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban a MÚK helyiségeiben az ott foglalkoztatott munkavállalón kívül egyidőben legfeljebb 3 személy tartózkodhat. A 3 főbe nem számít bele: a 14. életévét be nem töltött kiskorú, a 65. életévét meghaladott személy segítője és a fogyatékossággal élő személy segítője.

Fenti intézkedések betartása jogszabályi kötelezettségünk, így tájékoztatjuk, hogy azok betartását folyamatosan ellenőrizzük és azon ügyfeleket, akik az előírt szabályokat nem tartják be, távozásra fogjuk felszólítani.

Tekintettel a látogatószám megjelölt korlátozására, a várakozási idő jelentősen megnövekedhet, így kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

 Együttműködésüket köszönjük!           

MiReHu Nonprofit Kft.

Tájékoztató a zöldhulladék gyűjtési zsákok biztosításáról

2021. április 01. napjával kezdetét veszi a zöldhulladék gyűjtésének időszaka Miskolcon és környékén (lásd alább felsorolt települések), amelyet a MiReHu Nonprofit Kft. végez a közszolgáltató BMH Nonprofit Kft. alvállalkozójaként.

A szállítások időpontja megtalálható a közszolgáltató oldalán a hulladéknaptárakban: https://bmhnonprofit.hu/2021/01/04/2021-evi-hulladeknaptarak/

Továbbra is marad a jelenlegi ún. „no-limites” zöldhulladék gyűjtés, de a gyűjtésére biztosított zöld gyűjtőzsákok igénylése vonatkozásában új eljárásrend került bevezetésre az alábbiak szerint:

 • A gyűjtőzsákok átvételére 2021. március 23. napjától személyesen van lehetőség az alábbi helyszíneken:
  • a MiReHu Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat (3527 Miskolc, József Attila u. 65.),
  • Bogáncs utcai hulladékudvar (3521 Miskolc, Bogáncs utca 0156/22 hrsz.)
  • Lorántffy Zsuzsanna utcai hulladékudvar (3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna utca 33783/3 hrsz.)
  • MiReHu Nonprofit Kft. Mezőkövesdi szállítási iroda (3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy. út 2.).
 • Az átvehető zöldhulladék gyűjtőzsák mennyisége maximum 1 tekercs/alkalom.
 • A gyűjtőzsák átvételéhez az ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját bemutatni, illetve, ha ez nem lehetséges, akkor a közszolgáltatás igénybevételét egyéb módon igazolni  a MiReHu Nonprofit Kft. munkatársa részére.
 • A zsákok átadás-átvétele alkalmával jegyzőkönyv felvételére kerül sor.

A gyűjtés módja nem változik. A BMH logóval ellátott zöldzsákokba, illetve zöld matricával megjelölt gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. A nem kötegelt ágak nem kerülnek elszállításra! A zöldzsákok a kihelyezett mennyiségnek megfelelően a gyűjtés során pótlásra kerülnek.

Érintett Miskolc és környéki települések:

Alsózsolca, Ároktő, Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, Bükkaranyos, Bükkábrány, Bükkszentkereszt, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, Emőd, Gelej, Harsány, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőpapi, Hejőszalonta, Igrici, Kács, Kisgyőr, Kistokaj, Mezőcsát, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Miskolc, Nemesbikk, Négyes, Ónod, Oszlár, Répáshuta, Sajólád, Sajóörös, Sajópetri, Sajószöged, Sály, Szakáld, Szentistván, Szirmabesenyő, Szomolya, Tard, Tibolddaróc, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszavalk, Vatta

Ügyfélszolgálat és MUK zárva tartása

Tisztelt Ügyfeleink!

Személyes ügyfélszolgálatunk a Kormány koronavírus világjárvány okozta pandémiás helyzetben hozott szigorító intézkedéseivel összehangban 2021. 03. 08. napjától határozatlan ideig szünetel.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ügyfélszolgálat működésének szünetelése alatt szelektív hulladékgyűjtő edényzet átvételére nincs lehetőség.

A kommunális hulladékgyűjtő edény új szerződő fél általi átvételére, valamint kommunális hulladékgyűjtő edény űrmértékváltozás miatt bekövetkező cseréjére van lehetőségük, figyelemmel a kommunális hulladékgyűjtés kiemelt közegészségügyi fontosságára!

Ebben az esetben az edény átvétele érdekében telefonon vagy elektronikus úton előzetesen időpontot szükséges kérni. A kommunális edény átadás-átvételére a járványügyi helyzetben alkalmazandó pandémiás szabályok betartása mellett kerülhet sor.

Fokozottan felhívjuk figyelmüket, hogy kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk/sál használata, illetve az előzetesen lefoglalt időpontban, az ügyintézés során, kizárólag egy személy tartózkodhat ügyfélszolgálati irodánkba!

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a Miskolci Újrahasználati Központ (MÚK) 2021. 03. 08. napjától határozatlan ideig zárva tart, amely egyben azt is jelenti, hogy nem kerül sor a MÚK részére felajánlott tárgyak átvételére, illetve elszállítására sem.

A teljes újra nyitásról a Kormány döntéseit követően haladéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket.

Kérjük, hogy időpontegyeztetés, valamint további tájékoztatás kérése céljából keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségek egyikén:

Tel.: +36 46 200 327

E-mail: info@mirehu.hu

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

MiReHu Nonprofit Kft.

Átrakó állomás nyitva tartása

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

ÁTRAKÓ ÁLLOMÁS

 

2020. December 12.                             ZÁRVA

2020. December 14 – 18.                     06.00 – 18.00

2020. December 21 – 23.                     06.00 – 18.00

2020. December 24 – 25.                     ZÁRVA

2020. December 28 – 30.                     06.00 – 18.00

2020. December 31.                             ZÁRVA

2021. Január 1.                             ZÁRVA

Hulladékudvarok decemberi nyitva tartása

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, ügyfeleinket, hogy a MiReHu Nonprofit Kft. üzemeletetésébe tartozó hulladékudvarok december és január elején alábbiak szerint lesznek nyitva.

MiReHu Nonprofit Kft.

Nyékládháza:

December 12. Szombat Nyitva
December 15. Kedd Zárva
December 19. Szombat Zárva
December 22. Kedd Zárva
December 26. Szombat Zárva
December 29. Kedd Zárva
Január 2. Szombat Zárva
Január 5. Kedd Nyitva

 

Miskolc (mind három Hulladékudvar):

December 23. Szerda Nyitva
December 24.
Csütörtök Zárva
December 25.
Péntek Zárva
December 26 Szombat Zárva
December 28. Hétfő Nyitva
December 29. Kedd Nyitva
December 30.
Szerda Nyitva
December 31. Csütörtök Zárva
Január 1. Péntek Zárva
Január 2. Szombat Zárva
Január 4. Hétfő Nyitva