1. Szervezeti személyzeti adatok

Társaság elnevezése: MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített elnevezése: MiReHu Nonprofit Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 65.

Telephelyek:

3521 Miskolc, Bogáncs utca0156/22

3527 Miskolc, József Attila utca 65.4752/3

3533 Miskolc, Lórántffy út 33783/3

Fióktelep: 3594 Hejőpapi, 073/6

Cégjegyzékszám: 05 09 026023

Adószám: 24676658-2-05

Statisztikai számjel: 24676658-3821-572-05

Fő tevékenység: 3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Cégjegyzésre jogosultak:

Ladányi Roland ügyvezető –önállóan

Dr. Barta Alexandra –más munkavállaló, együttesen

Sebestyén Csaba –más munkavállaló, együttesen

A Társaság elérhetőségei:

Tel.: +36 46200327

Fax.: +36 46200177

E-mail cím: info@mirehu.hu