Szelektív gyűjtődény csere tájékoztató!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

a 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényzeteket érintő csereprogramról

 

Jelen tájékoztató abból a célból készült, hogy minden olyan információt, adatot tartalmazzon, amely a 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edények 240 literes szelektív edényre történő cseréjével kapcsolatos. A MiReHu Nonprofit Kft. a csereprogrammal összefüggésben felmerülő kérdéseket és az azokra adott válaszokat az alábbiak szerint rögzíti:

1. Mikor indul a csereprogram? A csereprogram 2019.08.21. napján indul.
2. Meddig tart a csereprogram? A csereprogram során 1500 db 240 literes edényzet cseréjére van lehetőség. Erre figyelemmel a MiReHu Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a csereprogramot a készlet erejéig végezze, vagyis amíg az 1500 db 240 literes edény rendelkezésre áll. A MiReHu Nonprofit Kft. az ingatlanhasználókat ésszerű időben a társaság honlapján (www.mirehu.hu) fogja tájékoztatni a csereprogram végéről, tekintetettel az edényzetek korlátozott számára. Ennélfogva kérjük, hogy az ingatlanhasználó a csere lebonyolítása előtt tájékozódjon a www.mirehu.hu weboldalon.
3. Milyen típusú hulladékgyűjtő edényzet vehet részt a csereprogramban? Kizárólag a 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényzetet lehet lecserélni a nagyobb méretű 240 literes edényzetre.
4. Minden esetben lehetőség van a 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényzet cseréjére? Milyen „minőségi” feltételei vannak a cserének? A 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edény 240 literesre történő cseréjére akkor van lehetőség, ha szemrevételezéssel megállapítható, hogy a cserélni kívánt, az ingatlanhasználó által eddig használt szelektív hulladékgyűjtő edényzet, a rendeltetésszerű hulladékgyűjtést és az ürítést nem akadályozza. Abban az esetben, ha az edény, olyan mértékben sérült, törött, hogy a gyűjtési technológia betartását nyilvánvalóan veszélyezteti, akadályozza, valamint a hulladék gyűjtésére vonatkozó alapvető szabályoknak nem felel meg (pl.: a fedele hiányzik), abban az esetben az edény cseréjét nem végezzük el. Ennélfogva a MiReHu Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy valamennyi cserélni kívánt 120 literes szelektív edényt egyedileg megvizsgáljon és ez alapján bírálja el a 240 literes szelektív edény átadásának lehetőségét. A szelektív edény cseréje során további feltétel, hogy a szelektív edény tiszta állapotban, felirat és festésmentesen kerüljön átadásra. Amennyiben az edény ezen követelményeknek nem felel meg a csere megtagadható.
5. Ki vehet részt a csereprogramban? Melyek a cserprogrammal érintett települések? Minden ingatlanhasználó részt vehet a csereprogramban, aki az alább felsorolt települések valamelyikén igénybe veszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást és a MiReHu Nonprofit Kft-től korábban igazolható módon átvette a cserélni kívánt 120 literes szelektív edényt:
– Alsózsolca
– Aszaló
– Boldva
– Borsodgeszt
– Borsodszirák
– Bükkaranyos
– Bükkszentkereszt
– Csincse
– Emőd
– Felsőzsolca
– Gelej
– Harsány
– Hejőbába
– Hejőkeresztúr
– Hejőpapi
– Hejőszalonta
– Hernádnémeti
– Igrici
– Kisgyőr
– Kistokaj
– Mezőcsát
– Miskolc
– Nemesbikk
– Ónod
Oszlár
– Répáshuta
– Sajólád
– Sajóörös
– Sajópálfala
– Sajópetri
– Sajósenye
– Sajószöged
– Szakáld
– Szirmabesenyő
– Tiszakeszi
– Tiszapalkonya
– Vatta
6. Hol és mikor lehet cserélni az edényzeteket? Az edényzetek cseréje a MiReHu Nonprofit Kft. székhelyén (3527 Miskolc, József Attila 65.) történik. Az ingatlanhasználó köteles a MiReHu Nonprofit Kft. székhelyére beszállítani a 120 literes edényzetet és meg kell oldania a 240 literes edényzet elszállítását. A MiReHu Nonprofit Kft. sem az edény beszállítását, sem annak kiszállítását nem végzi el.
A csere lebonyolítására ügyfélfogadási időben van lehetőség.
Ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 8:30-12:00 és 12:30-15:00 óra között
7. Milyen iratok szükségesek az átadás-átvételhez? Az átadás-átvétel jegyzőkönyv kitöltése mellett történik, melyhez szükséges az ingatlanhasználó személyi igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása igazolás céljából.
8. Az ingatlanhasználó személyesen köteles a cserét lebonyolítani? A 120 literes edényzet leadása, és a 240 literes edényzet átvétele során az ingatlanhasználó helyett meghatalmazott személy is eljárhat. Ebben az esetben szükség van a meghatalmazásról rendelkező irat bemutatására, és annak az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz történő csatolására.
9. Milyen szabályok vonatkoznak az ingatlanhasználóra a 240 literes edény átvételével kapcsolatosan? Az ingatlanhasználó a 240 literes szelektív edény átvételét követően köteles a hulladékgyűjtő edényzetet rendeltetésének megfelelően használni. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése és megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát megszerezte, kivéve az alvállalkozó általi, bizonyított károkozás esetét. A kárfelelősség vonatkozásában külön dokumentum kerül átadásra az ingatlanhasználónak. Megjegyezzük, hogy a kárfelelősség szabályrendszere ugyanaz, mint a leadni kívánt 120 literes szelektív edény esetében.
10. Milyen költséggel jár a csereprogramban való részvétel? A 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényzet térítésmentesen átvehető, a csere ingyenes. A szelektív hulladékgyűjtő edény térfogatának megemelése az ingatlanhasználó által eddig fizetett közszolgáltatási díjban nem eredményez változást. Az ingatlanhasználó az edény be és kiszállítását saját költségén köteles elvégezni.

Amennyiben egyéb kérdése, észrevétele van a csereprogrammal kapcsolatosan, kérjük forduljon a MiReHu Nonprofit Kft-hez.

A MiReHu Nonprofit Kft. elérhetősége:

Személyes ügyfélfogadás: 3527 Miskolc, József Attila u. 65.

Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 509

E-mail cím: info@mirehu.hu

 

 

                                                                    Tisztelettel: MiReHu Nonprofit Kft.