Hulladékgyűjtő edény mosása

A MiReHu Nonprofit Kft. térítés ellenében biztosítja a lehetőséget társasházak, lakásszövetkezetek és gazdálkodó szervezetek részére a hulladékgyűjtő edények fertőtlenítő mosásához. Az edénymosást idén 2018. április 23-tól végezzük. A mosás megrendelésére alkalmanként, illetve folyamatos rendszerben is van lehetőség.

A számla kiállítása a mosás elvégzése után szállítólevél alapján történik.

A hulladékgyűjtő edények fertőtlenítő mosásának díjai:

  • 120 literes edény esetén          770 Ft + ÁFA/darab/alkalom
  • 240 literes edény esetén          880 Ft + ÁFA/darab/alkalom
  • 770 literes edény esetén        1238 Ft + ÁFA/darab/alkalom
  • 1100 literes edény esetén      1348 Ft + ÁFA/darab/alkalom

Az igénybejelentés történhet az előzetesen letöltött Igénybejelentő lap segítségével, E-mailben az info@mirehu.hu címre , vagy postai úton a 3501 Miskolc Pf: 509 címre megküldve.

A bejelentő lap kitöltése és elküldése nem minősül a megrendelt munka MiReHu Nonprofit. Kft. általi elfogadásának. A mosási munka elvégzéséről és idejéről, – mely függ az időjárási viszonyoktól, a munkaerő kapacitástól és berendezések rendelkezésre állásától – emailben vagy írásban értesítjük a megrendelőket.