Hulladékgyűjtő edény mosása

A MiReHu Nonprofit Kft. térítés ellenében biztosítja a lehetőséget társasházak, lakásszövetkezetek és gazdálkodó szervezetek részére a hulladékgyűjtő edények fertőtlenítő mosásához. 

Az edénymosás kezdő időpontja a napi hőmérséklet tartósan pozitív hőtartományban való mozgásának függvényében alakul. A mosások ütemezése a beérkező megrendelések számának és beérkezésük időpontjának függvényében alakul valamennyi esetben.

2020.január 1. napjától megszűnik a negyedéves edénymosási megrendelési lehetőség. Ezt követően kizárólag eseti megrendelés adható le a MiReHu Nonprofit Kft. honlapjáról (www.mirehu.hu) letölthető, illetve a jelen levelünkhöz csatolt igénybejelentő lap megküldésével, elektronikus úton az info@mirehu.hu e-mail címre, vagy postai úton a 3501 Miskolc, Pf:509 címre.

A szolgáltatás 2020.01.01. napjától érvényes díjai, edényzetek mérete szerint az alábbiak szerint alakulnak:

A hulladékgyűjtő edények fertőtlenítő mosásának díjai:

120 literes edényzet esetén               924, – Ft+Áfa/darab/alkalom

240 literes edényzet esetén               1.056, – Ft + Áfa/darab/alkalom

770 literes edényzet esetén                1.486, – Ft + Áfa/darab/alkalom

1100 literes edényzet esetén               1.618, – Ft + Áfa/darab/alkalom

A számla kiállítása a mosás elvégzése után szállítólevél alapján történik.

Az igénybejelentés történhet az előzetesen letöltött Igénybejelentő lap segítségével, E-mailben az info@mirehu.hu címre , vagy postai úton a 3501 Miskolc Pf: 509 címre megküldve.

A bejelentő lap kitöltése és elküldése nem minősül a megrendelt munka MiReHu Nonprofit. Kft. általi elfogadásának. A mosási munka elvégzéséről és idejéről, – mely függ az időjárási viszonyoktól, a munkaerő kapacitástól és berendezések rendelkezésre állásától – emailben vagy írásban értesítjük a megrendelőket.