Hulladékgyűjtő edények osztása, cseréje, mosása

Edényátvétel/Edénycsere magánszemélyek részére

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert projekt keretében kommunális (szürke színű) és szelektív (sárga színű) hulladék gyűjtésére szolgáló edények átadására kerül sor a közszolgáltatási területet érintő települések vonatkozásában.

Edényátvételre/cserére az alábbi esetekben van lehetőség:

 • új szerződő ügyfél,
 • sérülésből adódó csere vagy
 • űrmérték változás esetében.

Az edényzetek térítésmentesen kerülnek átadásra az ingatlanhasználók részére.

Az edényzetek átvételére az a személy jogosult, aki egész éves szerződéses jogviszonyban áll a BMH Nonprofit Kft.-vel, mint közszolgáltatóval, illetve akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott személy.

Amennyiben a közszolgáltatási szerződés módosítására van szükség (pl. tulajdonosváltás, űrmérték változás, tulajdonos elhalálozása stb.), kérjük keresse fel a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát.

BMH Nonprofit Kft elérhetőségei:

Telefonszám: +36 21 350 0111

Honlap: https://bmhnonprofit.hu

Email: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Az edényzetek átvétele Társaságunk 3527 Miskolc, József Attila utca 65. szám alatt található ügyfélszolgálatán lehetséges, az alábbi iratok bemutatásával egyidejűleg:

 • a BMH Nonprofit Kft. oldaláról letölthető bejelentő adatlap (https://bmhnonprofit.hu/dokumentumok/),
 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • meghatalmazás az edény átvételére, ha az ingatlanhasználó akadályoztatva van.

Kérjük, amennyiben űrmérték változás miatt szeretne új edényt igényelni, a régi már nem megfelelő méretű (szürke) színű edényét kimosva, rendezett állapotban hozza vissza.

Edényátvétel/Edénycsere gazdálkodó-, költségvetési szervek, társasházak részére

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert projekt keretében kommunális (szürke színű) és szelektív (sárga színű) hulladék gyűjtésére szolgáló edények átadására kerül sor a közszolgáltatási területet érintő települések vonatkozásában.

Edényátvételre/cserére az alábbi esetekben van lehetőség:

 • új szerződő ügyfél,
 • sérülésből adódó csere vagy
 • űrmérték változás esetében.

Az edényzetek térítésmentesen kerülnek átadásra az ingatlanhasználók részére.

Amennyiben a közszolgáltatási szerződés módosítására van szükség (pl. tulajdonosváltás, űrmérték változás, stb.), kérjük keresse fel a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát.

BMH Nonprofit Kft elérhetőségei:

Telefonszám: +36 21 350 0111

Honlap: https://bmhnonprofit.hu

Email: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Az edényzetek átvétele a honlapunkon található megrendelőlap kitöltése, visszaküldése (info@mirehu.hu) majd azt követően a kapott értesítés alapján vehető át Társaságunk 3527 Miskolc, József Attila utca 65. szám alatt található ügyfélszolgálatán.

Edénysérülés bejelentése

Edénysérülés bejelentéséhez, kérjük az alábbi információkat küldje meg az info@mirehu.hu email címre:

 • tulajdonos neve, címe, elérhetősége
 • az edény címe, ha nem egyezik a tulajdonos elérhetőségével
 • milyen típusú edényről van szó (kommunális/szelektív, űrmérték)
 • edény sorszáma
 • hogyan sérült az edény, mikor
 • fényképek a sérült edényről, több szögből

Edények mosása

A MiReHu Nonprofit Kft. térítés ellenében biztosítja a lehetőséget társasházak, lakásszövetkezetek és gazdálkodó szervezetek részére a hulladékgyűjtő edények fertőtlenítő mosásához. 

Az edénymosás kezdő időpontja a napi hőmérséklet tartósan pozitív hőtartományban való mozgásának függvényében alakul. A mosások ütemezése a beérkező megrendelések számának és beérkezésük időpontjának függvényében alakul valamennyi esetben.

2020. január 1. napjától megszűnik a negyedéves edénymosási megrendelési lehetőség. Az igénybejelentés történhet az előzetesen letöltött Igénybejelentő segítségével, e-mailben az info@mirehu.hu címre , vagy postai úton a 3501 Miskolc Pf: 509 címre megküldve.

A szolgáltatás 2022.01.01. napjától érvényes díjai, edényzetek mérete szerint az alábbiak szerint alakulnak:

A hulladékgyűjtő edények fertőtlenítő mosásának díjai
120 literes edényzet esetén 1 400, – Ft + Áfa/darab/alkalom
240 literes edényzet esetén 1 600, – Ft + Áfa/darab/alkalom
770 literes edényzet esetén 2 200, – Ft + Áfa/darab/alkalom
1100 literes edényzet esetén  2 400, – Ft + Áfa/darab/alkalom

A számla kiállítása a mosás elvégzése után szállítólevél alapján történik.

A bejelentő lap kitöltése és elküldése nem minősül a megrendelt munka MiReHu Nonprofit. Kft. általi elfogadásának. A mosási munka elvégzéséről és idejéről, – mely függ az időjárási viszonyoktól, a munkaerő kapacitástól és berendezések rendelkezésre állásától – emailben vagy írásban értesítjük a megrendelőket.