A hulladékgazdálkodás díjmegállapítás szabályozása

A MiReHu Nonprofit Kft. díjmegállapítása során az alábbi jogszabályokat veszi figyelembe:

A 2010 január 1-jétől alkalmazott díjmegállapítási jogszabályokat a következő táblázat foglalja össze:

A díjképzéssel kapcsolatos 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályok

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény 21; 23. §-a

2011. január 1 – december 21.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2011. december 22 – december 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2012. január 1 – április 6.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2012. április 7 – július 5.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2012. július 6 – december 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §, 91/A-B. §-ok és a 92/A. §-a

2013. január 1 – június 30-ig

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2013. július 1 – től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. november 5-től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. október 7-től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2015. január 1-től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2015. július 1 – december 3.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2015. december 4 – december 22.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2015. december 23 – december 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2016. január 1 – március 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2016. április 1 – június 30.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2016. július 1 – től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény

2013. május 10.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2013. május 11 – június 30.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2013. július 1 – október 21.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2013 október 22 – október 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2013. november 1 – december 30.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2013. december 31-2014. február 17.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. február 18 – február 28.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. március 1 – március 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. április 1 – augusztus 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. szeptember 1 – szeptember 30.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. október 1 – október 6.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. október 7 – 2015. augusztus 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2015. szeptember 1-től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet

2010. január 1 – december 29.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2010. december 30 -2012. március 28.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2012. március 29 – december 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2013. január 1 – 2016. március 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2016. április 1-től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. november 22.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2013. november 23 – december 30.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2013. december 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. január 1.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. január 2 – február 17.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. február 18 – 2014. július 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. augusztus 1 – október 6.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2014. október 7 – 2015. július 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2015. augusztus 1 – augusztus 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2015. szeptember 1 – 2017. június 30.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

2017. július 1-től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A hulladékgazdálkodás alkalmazott jogszabályai

A 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályokat a következő táblázat foglalja össze:

A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

2021. április 1 – 2022. december 31.

A jogszabály ide kattintva megtekinthető

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény

2021. január 1 -től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet

2018. július 15 -től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

2018. július 26 -tól

A jogszabály ide kattintva megtekinthető

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeirőlszóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

2018. július 15 –

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

2018. július 26 -tól

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

2018. június 1 -től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 21.) Korm. rendelet

2018. július 15 -től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

Az állami hulladékkezelési közszolgáltatói közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályiról szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

2018. július 31 -től 

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

2020. augusztus 15 -től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

2016. január 1 – től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet

2015. április 1 -től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

2021. április 24 -től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

2017. január 1 – 2018. június 30. 

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

2018. július 2 -tól

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről szóló 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet

2016. június 2-től

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

2020. október 13 -tól 

A jogszabály ide kattintva megtekinthető.