Működés során kötelezően alkalmazandó jogszabályok

A hulladékgazdálkodás alkalmazott jogszabályai

A hulladékgazdálkodás 2023. július 1. napján alkalmazott főbb jogszabályai
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény Megtekintés
A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény Megtekintés 
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény Megtekintés 
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 2013. évi CXXXIV. törvény Megtekintés 
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény Megtekintés 
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény Megtekintés 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. Megtekintés 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény Megtekintés 
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Megtekintés 
A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XII. 23.) Korm. rendelet Megtekintés 
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Megtekintés 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet Megtekintés 
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Megtekintés 
A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Megtekintés 
Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet Megtekintés 
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet Megtekintés 
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet Megtekintés 
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet Megtekintés 
Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Megtekintés 
A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Megtekintés 
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet Megtekintés 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 21.) Korm. rendelet Megtekintés 
Az állami hulladékkezelési közszolgáltatói közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet Megtekintés 
A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet Megtekintés 
A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Kormányrendelet Megtekintés 
A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet Megtekintés 
A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet Megtekintés 
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet Megtekintés 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet Megtekintés 
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről szóló 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet Megtekintés 
A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet Megtekintés 
A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet Megtekintés