Hulladékgazdálkodási regisztráció!

Figyelem! Vállalkozása van és szelektíven gyűjti a hulladékot? Akkor regisztráljon most!

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. július 1-ét követően az alábbi táblázatban szereplő hulladékok a koncesszió hatálya alá esnek, melynek értelmében ezen hulladékok elszállításához regisztráció szükséges. A regisztráció menetéről az alábbiakban további információt olvashatnak oldalunkon.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenység alá tartozó hulladékok
A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti azonosító Hulladék megnevezése
08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
09 01 11* egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz
13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 07 03* Egyéb üzemanyagok (ide értve a keverékeket is)
15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék
15 01 03 Fa csomagolási hulladék
15 01 04 Fém csomagolási hulladék
15 01 05 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 07 Üveg csomagolási hulladék
15 01 09 Textil csomagolási hulladék
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
16 01 03 hulladékká vált gumiabroncs
16 01 04* Termékként tovább nem használható jármûvek
16 01 06 Termékként tovább nem használható jármûvek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevõket
16 01 07* olajszűrő
16 01 08* Higganyt tartalmazó alkatrész
16 01 09* PCB-ket tartalmazó alkatrészek
16 01 10* Robbanó tulajdonságú alkatrészek (pl. légzsákok, pirotechnikai övfeszítõk)
16 01 11 Azbesztet tartalmazó súrlódó-betétek
16 01 12 Súrlódó-betétek, amelyek különböznek a 16 01 11-tõl
16 01 13* fékfolyadék
16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
16 01 15 Fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től
16 01 16 Cseppfolyós gázok tartályai
16 01 17 A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08), vasfém alkatrésze
16 01 18 A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) nem-vas fémek
16 01 19 A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró
jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16
08) mûanyagok
16 01 20 A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) üveg
16 01 21*  Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig tartó, valamint a 16 01 13 és a 16
01 14 alatt felsoroltaktól
16 01 22 A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08), közelebbrõl nem meghatározott alkatrésze
16 01 99 A közlekedés (szállítás) különbözõ területeirõl származó kiselejtezett jármûvek (ide értve a terepjáró
jármûveket is), azok bontásból, valamint a jármûvek karbantartásából származó (kivéve 13, 14, 16 06 és 16
08), közelebbrõl nem meghatározott hulladékok
16 02 09* PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
16 02 11* Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések
16 02 13* Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 14 Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 15* Használatból kivont berendezésekbõl eltávolított veszélyes anyagok
16 02 16 Használatból kivont berendezésekbõl eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-tõl
16 06 01* ólomakkumulátorok
16 06 02* nikkel-kadmium elemek
16 06 03* higanyt tartalmazó elemek
16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) (NiFe)
16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok
16 06 06 Elemekbõl és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyûjtött elektrolit-
16 08 02* Veszélyes átmeneti fémeket , vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik
a 17 01 06-tól
17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
19 01 02 kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)
19 02 05* Fizikai-kémiai kezelésbõl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 05 01 települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója
19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt
19 10 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó könnyû frakció és por
19 10 06 Más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-tól
19 12 02 fém vas
19 12 03 nemvas fémek
19 12 04 műanyag és gumi
19 12 05 üveg
19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 10 éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)
19 12 11* Egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ide értve a kevert anyagokat is)
19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
20 01 01 Papír és karton  
20 01 02 üveg
20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék
20 01 10 Ruhaneműk
20 01 11 Textíliák
20 01 13* oldószerek
20 01 14* savak
20 01 15* lúgok
20 01 17* fényképészeti vegyszer
20 01 19* növényvédő szer
20 01 21* Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
20 01 23* klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés
20 01 25 Étolaj és zsír
20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer
20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től
20 01 31* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
20 01 32 gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa
20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39 műanyagok
20 01 40 Fémek
20 01 41 kéményseprésből származó hulladék
20 01 99 közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók
20 02 01 biológiailag lebomló hulladék
20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék
20 03 01 települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
20 03 02 piacokon képződő hulladék
20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék
20 03 07 lomhulladék
20 03 99 közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék

A 2012. évi CLXXXV. törvény azon intézményi és gazdálkodó szervezetek számára, amelyek hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékot termelnek és azokat elkülönítetten gyűjtik kötelezően előírja, hogy a MOHU Zrt. által üzemeltetett Partnerportálon regisztráljanak, valamint a szerződéskötéshez szükséges adatokat megadják.

Az említett Partnerportál felület 2023. március 1-jén elindult.

Ezúton kérjük Önöket, hogy regisztráljanak a portálon és - amennyiben elégedettek szolgáltatásunkkal - , a Partnerportál felületen jelöljék meg cégünket javasolt Intézményi Szolgáltatójukként.

gif04

A Partnerportál felülete az április 30-ai határidőt követően sem zár le, a regisztrációt a MOHU folyamatosan biztosítja.

Az alábbiakban segítségül találja a regisztrációval kapcsolatos Általános Tájékoztató levelet, a Partnerportál hulladéktermelői regisztrációjára vonatkozó felhasználói kézikönyvet, valamint az anyagáramlistát, mely a hulladéktermelői felületen is elérhető.

A regisztrációval kapcsolatban további információk a  MOHU - Nem lakossági ügyfelek oldalon is elérhető.